Программа “Хоровой класс” для ССУЗов

Приложение 2

Прыкладны спіс твораў па курсу «Харавы клас»

па спецыяльнасці «Дырыжыраванне (народны хор)»

Укладальнік А. У. Рашчынскі, выкладчык Мінскага дзяржаўнага музычнага вучылішча імя М. I. Глінкі.

ЖАНОЧЫ ХОР

Творы без суправаджэння

1. Захлеўны Л., сл. У. Пецюкевіча. «Купальская».
2. Масленікаў У., сл. П. Сушко. «Сняцца маці сыны».
3. Наско Э., сл. П. Ліпая. «Валачобная».
4. Сімаковіч Л., сл. народныя. «Вяснянка».
5. Сімаковіч Л., сл. народныя. «Ішла Купала».
6. Цітовіч Г., сл. А. Русака. «Беларусь мая».
Апрацоўкі беларускіх народных песень
7. Васючкоў М. «Ды як даў жа Бог вясну».
8. Васючкоў М. «Ягоры Юр’я».
9. Васючкоў М. «Як выведу луку».
10.Дрынеўскі М. «Вол бушуе».
11.Дрынеўскі М. «Ой, у полі туманочак».
12. Зяневіч У. «Па рацэ гаголушка плыве».
13. Кашпур А. «Пятрова ночка».
14.Кашпур А. «Ой, сівы конь бяжыць».
15.Кашпур А. «Цераз лясочак, лясочак».
16. Кісялёва А. «Ой, рана куры запелі».
17. Клеванец А. «А ты, вясна».
18. Клеванец А. «Лятуць два лебедзі».
19. Кулакоўская А. «Ліпачка кудравая».
20. Кулакоўская А. «Ой, я ў полі лянок брала».
21. Ліцвіноўскі А. «Каравай».
22. Лукас Дзм. «Купалінка».
23. Наско Э. «Іскарка».
24. Наско Э. «Ой, спяваў у вербах салавей».
25. Рашчынскі А. «Была ў матулі адна дачушка».
26. Рашчынскі А. «За рэчкаю, за ракой».
27. Рашчынскі А. «Купаленка».
28. Рашчынскі А. «Ой, сышліся мужыкі».
29. Рашчынскі А. Харавы трыпціх: «Туман-матушка», «З-пад белага камушка», «Ой, там на гарэ».
30. Рашчынскі А. «Па лужках, лужках, лужках».
31. Рэўтовіч Я. «Рэчанька».
32. Сімаковіч Л. «Вясна-выкліканка».
33. Сімаковіч Л. «Ой, там у бару».
34. Сірата М. «Весялушкі».
35. Цітовіч Г. «Ды ў зялёнай дуброве».
36. Цітовіч Г. «Рэчанька».
37. Шлег Л. «Баю-баенькі».
38. Шлег Л. «Калыханка».
39. Шлег Л. «Калядная».

Творы з суправаджэннем

40. Грас А., сл. А. Дзеружынскага. «Палескія прасторы».
41. Кузняцоў I., сл. Н. Тулупавай. «А я не верыла рабіне».
42. Семяняка Ю., сл. М. Багдановіча. «Песня слуцкіх ткачых».

ЗМЕШАНЫ ХОР

Творы без суправаджэння

Апрацоўкі беларускіх народных песень

43.Гарэлава Г., сл. народныя. «Дажынкі».
44. Захлеўны А. «Гаварыла поле шырокае».
45. Зяневіч У. «А на Йвана сонца грае».
46. Паплаўскі К. «Ой, у полі, пры даліне».
47. Рашчынскі А. «А ў ляску, ляску».
48. Сакалоўскі Н. «Даліна-даліначка».
49. Сімаковіч Л. «Го-го-го, каза».
50. Сімаковіч Л. «Калядная».
51. Туранкоў А. «Пава».

Творы з суправаджэннем

52. Грас А., сл. П. Прыходзькі. «Мая Беларусь».
53. Грас А., сл. А. Дзеружынскага. «Люблю старонку Беларусь».
54. Захлеўны Л., сл. У. Карызны. «Азёры дабрыні».
55. Семяняка Ю., сл. У. Карызны. «Люблю цябе, Белая Русь».

Апрацоўкі беларускіх народных песень

56. Паплаўскі К. «Туман, туман пры даліне».
57. Туранкоў А. «Забалела ды мая галованька».
58. Туранкоў А. «Пайшла баба па сялу».
59. Туранкоў А. «Як пайду я па Дунаю».
60. Хадоска А. «Жавароначкі, прыляціце».
61. Цітовіч Г. «Із далёкіх із краёў».

Нотныя зборнікі

1. «Беларускі абрад і сучаснасць». Рэпертуарны зборнік абрадавых песень / Укл. С. Дробыш. — Мн., 1989.
2. «Беларускія крыніцы». Рэпертуарны зборнік для хораў з народнай манерай спеваў / Укладальнікі: С. Дробыш, Б. Сяргееў. — Мн., 1990.
3. «Весялушкі». Беларускія народныя песні ў апрацоўцы М. Сіраты. Рэпертуар для дзіцячых харавых калектываў. — Мн., 1994.
4. Восемь белорусских народных песен для хора. Вып. 2. — М., 1936.
5. «Гукі Бацькаўшчыны». Харавыя творы беларускіх кампазітараў: Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных школ (класаў) з музычным і агульнаэстэтычным кірункам / Укл. А. Свірыдовіч. — Мн., 2004.
6. Беларуская народная песня: Хрэстаматыя / Укл. У Зяневіч. — Мн., 2000.
7. «Медуніца». Рэпертуарны зборнік для хораў народнай песні / Укл. В. Аўраменка. — Мн., 1987.
8. «Мядуначка» / Укл. А. Кашпур. — Мн., 2004.
9. Народные песни для смешанного хора без сопровождения в обработке А. Туренкова. Вып. 4. — М., 1964.
10. Песні самадзейных кампазітараў / Укл. М. Наско. — Мн., 1985.
11. «Родная старонка». Рэпертуарны зборнік для акадэмічных харавых калектываў / Укл. В. Новік. — Мн., 1989.
12. «Родны край». Беларускія народныя песні для хораў і вакальных ансамбляў. Рэпертуарны зборнік / Укладальнікі:
В. Грабчук, М. Рахчэеў. — Мн., 1988.
13. Сакалоўскі Н. Выбраныя вакальныя творы / Укл. Р. Пукст, пад рэд. М. Аладава. — Мн., 1960.
14. Спявае Дзяржаўны народны хор БССР. — Мн., 1976.
15. Харавы канцэрт. Апрацоўкі беларускіх народных песень. Дапаможнік для настаўнікаў / Укладальнікі: А. Пякуцька, Я. Рэўтовіч, 3. Леановіч, В. Маеўская. — Мн., 1999.
16. Хоровой концерт / Сост. В. Ровдо. — Мн., 1982.
17. Хоровой концерт / Сост. В. Ровдо. — Мн., 1983.
18. Хрестоматия по хоровому дирижированию / Сост. А. Журов. — Мн., 1987.
19. Хрэстаматыя па дырыжыраванні народным хорам / Укладальнікі С. Дробыш, С. Войцік, Л. Міхліна. — Мн., 1991.
20. Цітовіч Г. Апрацоўкі беларускіх народных песень. — Мн., 1955.
21. Цітовіч Г. «Добры вечар». — Мн., 1986.
22; «Шле вітанне вам беларускі хор». Рэпертуарны зборнік для хораў народнай песні і фальклорных ансамбляў. — Мн., 1990.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
A password has not been entered
captcha
Password generation