Метка: БНП

Белорусская народная песня

В 2012 году Заслуженный коллектив Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь им. Г.Ширмы празднует сразу несколько юбилеев – 120-летие со дня рождения Григория Романовича Ширмы, 75-летие со дня рождения и 25-летие работы в качестве художественного руководителя и главного дирижера народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой.

3 апреля в 19.00 в Большом зале Белорусской государственной филармонии, в концерте под названием «Памяти Учителя», посвящённом 120-летию со дня рождения Григория Романовича Ширмы (основателя капеллы), прозвучат «Зорка Венера», записанная Г.Ширмой, «Супрасльской Мадонне» Е.Поплавского и «Литургия Святого Иоанна Златоуста» С.В.Рахманинова.

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь им. Г.Ширмы»
Художественный руководитель и главный дирижёр – народная артистка Беларуси Людмила Ефимова
Солисты –
Людмила Александрова (сопрано)
Ольга Карпей (сопрано)
Иван Бурак (тенор)
Дмитрий Клочко (тенор)
Виталий Запекин (бас)
Читать далее…

Обложка

ОбложкаКрынічка. Беларускія народныя песні для дзяцей / укл. Л. В. Кузьмічова, В. Р. Вячорка. — Мінск: Беларусь, 1989. — 48 с.

Родничок (Крыничка). Белорусские народные песни для детей / сост. Л. В. Кузьмичева, В. Г. Вечорка. — Минск: Беларусь, 1989. — 48 с.

Fontanelle. Belarusian folk songs for children. Minsk, 1989

Зборнік «Крынічка» складаецца з трох асноўных раздзелаў, прысвечаных слуханню музыкі, спевам, рытміцы і практычным метадычным указанням.

Характэрна для гэтага зборніка тое, што ён састаўлены толькі з беларускіх народных песень і танцаў у апрацоўцы беларускіх кампазітараў А. Рашчынскага, А. Залётнева, В. Кузняцова, В. Сярых і іншых.

Читать далее…

Нова радасць стала : хрэстаматыя па духоўнай харавой музыцы / укл. А. В. Пякуцька, З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская. Мінск: БелІПК, 1995. — 60 с.

Ад укладальнікаў: Духоўная музыка звязвае наш час з мінулым нашай бацькаўшчыны, з нашымі каранямі. Яна прымушае чалавека задумацца, адкуль ён прыйшоў у свет і куды ідзе, як знайсці напрамак і ў чым ісціна.

Сёння ў сувязі з адраджэннем духоўнай музыкі ў нашай краіне адчуваецца вялікая патрэба ў нотным матэрыяле. Складальнікі дадзенага зборніка спадзяюцца папоўніць недахопы ў публікацыях айчыннай духоўнай музыкі дзеля захавання і распаўсюджання царкоўна-пеўчай культуры на блага ўсяго Хрысціянскага cвету.

Не згубіла сувязі з бацькаўшчынай і беларускае замежжа, якое таксама дапамагае адраджэнню нашай духоўнай спадчыны.

У зборнік увайшлі гімны, малітвы, калядкі, канты, некаторыя песні з «Беларускага духоўнага сьпеўніка» (Вільня-Лёндан 1980—1989, складальнікі А. Клімовіч і Г. Піхура), «Беларускіх кантаў» (укладальнік Л. П. Касцюкавец) у перакладзе кіраўнікоў аматарскіх калектываў, некалькі песень са зборніка » Калядоўшчыкі» пад рэдакцыяй прафесара М. Куліковіча (Беласток 1989), творы, выдадзеныя Камітэтам Беларускіх католікаў на чужыне, а таксама ноты з архіва Гомельскай царквы. Яны адлюстроўваюць розныя пачуцці чалавека да Бога. Читать далее…

Андрэй Мдзівані. «Снапочак». Харавы цыкл на тэксты беларускіх народных песень. 1 сшытак. — Мн, 1977

Андрей Мдивани. «Снопочек». Хоровой цикл на тексты белорусских народных песен. 1 тетрадь. — Мн, 1977

Шэсць харавых твораў на тэксты беларускіх народных абрадавых песень, аб’яднаныя назвай «Снапочак». Хоры ў цыкле чаргуюцца па прынцыпу кантраста, утвараючы маляўнічую музычна-паэтычную карціну з народнага жыцця. Выданне можа быць выкарыстана ў музычных навучальных установах, а таксама ў калектывах мастацкай самадзейнасці.

  1. Снапочак
  2. Салавейка
  3. Ой, сівы конь бяжыць
  4. Там за садамі
  5. Ой, пара дамоў, пара
  6. Маслёнка

Читать далее…

Дриневский М.П.

Концерт «Глубинные голоса земли Белорусской» (по мотивам календарного песенно-музыкального цикла) Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича 29 ноября 2008 года в Большом зале Белорусской государственной филармонии.


Читать далее…