ВокладкаХрэстаматыя па беларускай харавой опернай літаратуры / скл. В. У. Роўда. Мн., 1975

Хрестоматия по белорусской хоровой оперной литературе / сост. В. В. Ровдо. Мн., 1975

Chrestomathy of Belarusian opera choral literature. Victor Rovdo. Minsk, 1975

Складальнік гэтага зборніка ставіць сваёй мэтай пазнаёміць музыкантаў-прафесіяналаў і аматараў харавога мастацтва з беларускай опернай музыкай.

Адначасова зборнік можа быць выкарыстаны ў якасці вучэбнага дапаможніка студэнтамі дырыжорска-харавога факультэта кансерваторыі і музычных вучылішчаў у класах па спецыяльнаму дырыжыраванню і чытанню харавых партытур, а таксама іншых музычных навук (В. РОЎДА)
[spoiler show=”ЗМЕСТ” hide=”Схаваць”]М. Аладаў. «Ой, ляцелі гусі», хор з оперы «Тарас на Парнасе» . . .  4
А. Багатыроў. «Гэй, з-за лесу ды з-за гор», хор партызан з оперы «У пушчах Палесся» . . . 16
А. Багатыроў. «Ты прыйдзі, вясна жаданая», хор з оперы «У пушчах Палесся» . . .  20
А. Богатырев. «Над озером сыр дуб стоит», хор из оперы «Надежда Дурова» . . .  30
А. Богатырев. «Ночь темна была и немесячна», хор солдат из оперы «Надежда Дурова» . . . 35
А. Багатыроў. «Гэй, у лесе, лесе шумным», хор партызан з оперы «У пушчах Палесся» . . . 37
Г. Вагнер. Хор салдатаў з оперы “Ранак” . . . 44
Е. Глебов. «Друзья заветные», хор из оперы «Твоя весна» . . . 49
Д. Лукас. «Канапелькі мае», сцэна дзеда з хорам з оперы “Кастусь Каліноўскі” . . . 61
Р. Пукст. «Будзе добрая ноч», хор партызан з оперы «Марынка» . . . 69
Р. Пукст. «Ты гудзі, гудзі, дуброва», хор піянераў з оперы «Марынка” . . . 72
Ю. Семяняка. «Студэнцкі баль» з оперы «Калючая ружа» . . . 76
Ю. Семяняка. «Годы вучобы», хор з оперы «Калючая ружа» . . . 80
А. Туранкоў. «Не хадзі, ведзьма, у наша жыта», хор хлопцаў і  дзяўчат з оперы «Кветка шчасця» . . . 83
А. Туранкоў. «Юрачка», танец з хорам з оперы «Кветка шчасця» . . . 93
К. Цесакоў. «Заірдзеўся усход». харавая сцэна з оперы «Рабінавая ноч” . . .  109
К. Цесакоў. «Ой, ішла каляда», харавая сцэна з оперы «Рабінавая ноч” . . . 122
Я. Цікоцкі. «Па гарохаўю, па ячынню», жартоўны хор з оперы “Міхась Падгорны” . . . 147
Я. Цікоцкі. «Ой, чаго так позна ўночы зелен бор шуміць», хор партызан з оперы “Алеся” . . . 153
[/spoiler]

Leave a Reply

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
A password has not been entered
captcha
Password generation