Метка: Туренков А.

Скачать
Скачать PDF-файл
Избранные песни из репертуара Государственного хора Белорусской ССР /сост. Ширма Г. Р. — Государственное музыкальное издательство: Москва, 1958 

От издательства:

Хоровое пение — одно из массовых и любимых белорусским народом искусств. Оно приобрело особенно широкий размах после Великой Октябрьской социалистической революции, которая открыла ранее угнетенному белорусскому народу широкий путь к развитию всех его материальных и духовных сил.

Государственная хоровая капелла Белорусской ССР занимает видное место среди хоровых коллективов нашей страны.Читать далее…

Хрэстаматыя па чытанню харавых партытур. Том 1 / скл. В. У. Роўда. Мн., 1971

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Том 1 / сост. В. В. Ровдо. Мн., 1971

Chrestomathy for reading choral scores. Vol. 1. Victor Rovdo. Minsk, 1971

«Хрэстаматыя» прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў музычных вучылішч і кансерваторый і можа быць выкарыстана ў практычнай рабоце з харавымі калектывамі, а таксама ў якасці вучэбнага дапаможніка ў класах спецыяльнага дырыжыравання.

Аснову гэтай «Хрэстаматыі» склалі беларускія народный песні, а таксама арыгінальныя творы для хору без суправаджэння беларускіх савецкіх канпазітараў. Матэрыял размеркаваны па ступені ўзрастаючай цяжкасці, з улікам патрабаванняў, якія прад’яўляюцца праграмай па курсе «Чытання харавых партытур».Читать далее…

Ровдо - Хоровая полифония (обложка)

Ровдо - Хоровая полифония (обложка)Хоровая полифония / сост. В. В. Ровдо, Р. Н. Аладова, Р. И. Сергиенко. — Мн., 1981

Харавая паліфанія / скл. В. У. Роўда, Р. М. Аладава, Р. І. Сергіенка. — Мн., 1981

Choral Polyphony. Victor Rovdo, R. Aladova, R. Sergienko. Minsk, 1981

Нотно-методическое пособие «Хоровая полифония» составлено из обработок белорусских народных песен и авторских сочинений композиторов Республики Беларусь для хора а’ капелла.

Сочинения сгруппированы по принципу техники полифонического письма, примененной в сочинении (обработке) композитором, что будет полезно изучающим белорусскую хоровую литературу с музыкально-аналитических позиций. Пособие знакомит читателя с многообразием полифонических приемов, широко используемых композиторами в сочинениях хорового жанра.Читать далее…

Обложка

ОбложкаХрэстаматыя па чытанню харавых партытур. Том 2 / скл. В. У. Роўда. Мн., 1974

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Том 2 / сост. В. В. Ровдо. Мн., 1974

Chrestomathy for reading choral scores. Vol. 2. Victor Rovdo. Minsk, 1974

Хрэстаматыя з’яўляецца вучэбна-практычным дапаможнікам па курсу чытання харавых партытур. Рэкамендуецца для выкарыстання у вучэбным працэссе музычных ССУЗаў і ВУЗаў па напрамках «харавое дырыжыраванне (народнае)», «харавое дырыжыраванне (акадэмічнае)». Хрэстаматыя складзена з твораў беларускіх аўтараў, а таксама апрацовак беларускіх народных песень. Читать далее…

Вокладка

 

ВокладкаХрэстаматыя па беларускай харавой опернай літаратуры / скл. В. У. Роўда. Мн., 1975

Хрестоматия по белорусской хоровой оперной литературе / сост. В. В. Ровдо. Мн., 1975

Chrestomathy of Belarusian opera choral literature. Victor Rovdo. Minsk, 1975

Складальнік гэтага зборніка ставіць сваёй мэтай пазнаёміць музыкантаў-прафесіяналаў і аматараў харавога мастацтва з беларускай опернай музыкай.

Адначасова зборнік можа быць выкарыстаны ў якасці вучэбнага дапаможніка студэнтамі дырыжорска-харавога факультэта кансерваторыі і музычных вучылішчаў у класах па спецыяльнаму дырыжыраванню і чытанню харавых партытур, а таксама іншых музычных навук (В. РОЎДА)Читать далее…