Метка: Соколовский Н.

Таццяна СТУДЗЕНКА (Літаратура і мастацтва. № 45 9 лістапада 2012 г.)

9 лістапада спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння Несцера Сакалоўскага — аўтара музыкі Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Чым больш часу праходзіць з даты яго смерці ў 1950 годзе, тым больш легендарнай здаецца постаць кампазітара.

Sakalouski(sm)Адзіная прысвечаная яму манаграфія выдадзеная ажно ў 1969 годзе. Пяцьдзясят старонак “кішэннага” фармату пераказваюць культурна-асветніцкія выданні, адзначаючы памятныя даты лёсу кампазітара. Калі не стварыць грунтоўнай і прафесійнай сучаснай біяграфічнай крыніцы, беларусы ўрэшце будуць думаць, што музыка іх гімна — народная.

Увогуле, паходжанне яе з народных песенных крыніц не падлягае сумненню: кампазітар Несцер Сакалоўскі сфарміраваўся непасрэдна каля іх і дзеля іх захавання. Усё яго жыццё музычная творчасць спалучалася з дзейнасцю нястомнага фалькларыста — збіральніка і апрацоўшчыка народнай песеннай спадчыны, а таксама з працай кіраўніка творчых калектываў, малых і буйных, самадзейных і прафесійных, але часцей за ўсё створаных выхадцамі з самай непасрэднай гушчы народа. З народа паходзіў ён сам. Звесткі са згаданай біяграфіі, падрыхтаванай музыказнаўцам Ізідорам Нісневічам, даюць шмат прасторы для зацікаўленага ўяўлення — абы толькі з-за лаканізму і нешматлікасці фактаў яно не пераходзіла ў міфатворчасць.Читать далее…

Хрэстаматыя па чытанню харавых партытур. Том 1 / скл. В. У. Роўда. Мн., 1971

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Том 1 / сост. В. В. Ровдо. Мн., 1971

Chrestomathy for reading choral scores. Vol. 1. Victor Rovdo. Minsk, 1971

«Хрэстаматыя» прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў музычных вучылішч і кансерваторый і можа быць выкарыстана ў практычнай рабоце з харавымі калектывамі, а таксама ў якасці вучэбнага дапаможніка ў класах спецыяльнага дырыжыравання.

Аснову гэтай «Хрэстаматыі» склалі беларускія народный песні, а таксама арыгінальныя творы для хору без суправаджэння беларускіх савецкіх канпазітараў. Матэрыял размеркаваны па ступені ўзрастаючай цяжкасці, з улікам патрабаванняў, якія прад’яўляюцца праграмай па курсе «Чытання харавых партытур».Читать далее…

Ровдо - Хоровая полифония (обложка)

Ровдо - Хоровая полифония (обложка)Хоровая полифония / сост. В. В. Ровдо, Р. Н. Аладова, Р. И. Сергиенко. — Мн., 1981

Харавая паліфанія / скл. В. У. Роўда, Р. М. Аладава, Р. І. Сергіенка. — Мн., 1981

Choral Polyphony. Victor Rovdo, R. Aladova, R. Sergienko. Minsk, 1981

Нотно-методическое пособие «Хоровая полифония» составлено из обработок белорусских народных песен и авторских сочинений композиторов Республики Беларусь для хора а’ капелла.

Сочинения сгруппированы по принципу техники полифонического письма, примененной в сочинении (обработке) композитором, что будет полезно изучающим белорусскую хоровую литературу с музыкально-аналитических позиций. Пособие знакомит читателя с многообразием полифонических приемов, широко используемых композиторами в сочинениях хорового жанра.Читать далее…

Хрестоматия по хоровому дирижированию

Хрестоматия по хоровому дирижированиюПредставленная хрестоматия является первым белорусским учебным пособием по хоровому дирижированию. Предназначается для педагогов, студентов вузов искусств и культуры, руководителей самодеятельных и профессиональных хоров.

Данное учебное пособие составлено из произведений белорусских композиторов — оригинальных сочинений и обработок. Оно призвано решать ряд художественно-педагогических, методических задач, и в первую очередь задачу воспитания любви к хоровому искусству своего народа.

Каждое произведение I — IV разделов сопровождается методической рекомендацией. Завершается работа комментарием — сведениями о композиторах и предметным указателем употребляемых музыкальных терминов.

Читать далее…