Cтатьи

Зводны хор гала-канцэрта «Харавое веча»

16 верасня ля сцен Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь адбыўся заключны канцэрт агульнарэспубліканскай акцыі «Харавое веча», арганізаваны Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам. Мэта свята — прадставіць нацыянальную культуру скрозь прызму часу, паказаць песенную спадчыну беларускага народа. У канцэрце прынялі ўдзел 78 вядучых прафесійных, аматарскіх, дзіцячых і студэнцкіх харавых калектываў з розных рэгіёнаў краіны; больш за 2 тысячы спевакоў сабраліся разам, каб саткаць сваімі галасамі грандыёзнае агульнае музычнае палатно.

Віншавальнае слова намесніка старшыні Мінгарвыканкама І.В.Юркевіча

Сёлета “Харавое веча” праводзілася пры садзейнічанні Спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва. Са словамі прывітання да ўдзельнікаў і гледачоў харавога свята звярнуліся першы намеснік Міністра культуры Рэспублікі Беларусь І.У. Дрыга, намеснік старшыні Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта І.В. Юркевіч і начальнік упраўлення выхаваўчай і ідэалагічнай работы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь А.М. Мацюшонак.

Заключнаму этапу акцыі ў Мінску папярэднічалі мерапрыемствы, якія прайшлі ў маі ў Брэсце, Маладзечне, Магілёве, Віцебску, Мінску і Гомелі. У гэтых гарадах адбыліся серыі канцэртаў Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору імя Г.Цітовіча, а таксама майстар-класы народнага артыста Беларусі прафесара Міхаіла Дрынеўскага і ініцыятара акцыі, дацэнта кафедры харавога дырыжыравання Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Тамары Слабодчыкавай.

Міхаіл Паўлавіч Дрынеўскі — галоўны хормайстар гала-канцэрта

Праграма гала-канцэрта ахоплівала музычна-песенную культуру Беларусі, пачынаючы з XVI стагоддзя да твораў сучасных беларускіх кампазітараў. Абрамленнем гала-канцэрта сталі песні кампазітара Уладзіміра Алоўнікава. Адкрыўся канцэрт гімнам гораду, яго 950-гадоваму юбілею — «Песняй пра Мінск», дырыжор — Аляксей Снітко. Асноўная ідэя гала-канцэрта сугучна вершам беларускага песняра Янкі Купалы «Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына …»: спадчына ў розныя перыяды жыцця дзяржавы, як напамін кожнаму з нас зберагчы і прымножыць скарб, пакінуты мінулымі пакаленнямі. Гэты заклік прагучаў ва ўвесь голас у выкананні песні І. Лучанка на сл. Я. Купалы «Спадчына» (дырыжор — Наталля Міхайлава).

«Салаўі», саліст Андрэй Мацюшонак, дырыжор Аляксей Снітко.

«Падарожжа ў часе» па старонках гісторыі краіны ахапіла:эпоху Рэнесанса і ранняга барока (кант «Успамажы, Божа»), падзеі на рубяжы XVIII — XIX стагоддзяў (Паланэз М.-К. Агінскага «Развітанне з Радзімай»),пачатак XX стагоддзя і выхад на вялікую сцэну народных песень, упершыню прадстаўленых у п’есе Янкі Купалы «Паўлінка» («Што за месяц, што за ясны», «Як правёў мяне Цімох»). Тэма рэвалюцыі загучала ў маршы з «Патэтычнай араторыі» Георгія Свірыдава; аб рамантыцы былых часоў, чырвоным сцягу і белым ветразі, гераізме салдат у гады Вялікай Айчыннай вайны спявалі тысячы хлапечых галасоў зводнага хору. Тэма Вялікай Айчыннай вайны, падполля, памяці знайшла свой працяг у песні Марыны з кінафільма «Гадзіннік спыніўся апоўначы» — дырыжор Іна Маргачова, «Беларусь партызанская» — дырыжор Міхаіл Дрынеўскі, «Салаўі» — дырыжор Аляксей Снітко.Читать далее…

Н. Ярошенко.  Хор

Когда вы поете, через ваше тело проходят музыкальные вибрации, которые меняют ваше психоэмоциональное состояние. Из всех видов пения групповое пение является для его участников самым ободряющим, радостным и преобразующим. Происходит нечто невероятно сокровенное и глубоко личное – звук зарождается внутри вас, затем его подхватывают люди, находящиеся в помещении рядом с вами, и, наконец, он возвращается к вам, наполняя вас еще более волнующим ощущением – чувством гармонии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что групповое пение пользуется такой популярностью.

По данным Американской организации хорового пения Chorus America, хоровым пением занимаются около 32,5 миллионов взрослых, причем, за последние шесть лет это число выросло почти на 10 миллионов. Когда мы говорим о хоровом пении, многим кажется, что речь идет о церковной музыке. Однако в стране насчитывается более 270 тысяч хоров, среди которых есть и такие, которые исполняют религиозные гимны, и концертно-развлекательные коллективы как в сериале «Хор» (Glee), и такие исключительно любительские хоры, как «Хор! Хор! Хор!» (Choir! Choir! Choir!), который исполняет композицию Дэвида Боуи «Человек, который продал мир» (The Man Who Sold the World).

Поскольку популярность группового пения растет, ученые активизировали свои исследования в попытках понять, почему же оно оказывает на людей такое умиротворяющее воздействие и в то же время заряжает их бодростью и положительными эмоциями. И вот к какому выводу подошли исследователи: по своему воздействию пение похоже на прием хорошего успокоительного, которое, с одной стороны, успокаивает нервную систему, а с другой – повышает настроение.Читать далее…

Таццяна СТУДЗЕНКА (Літаратура і мастацтва. № 45 9 лістапада 2012 г.)

9 лістапада спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння Несцера Сакалоўскага — аўтара музыкі Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Чым больш часу праходзіць з даты яго смерці ў 1950 годзе, тым больш легендарнай здаецца постаць кампазітара.

Sakalouski(sm)Адзіная прысвечаная яму манаграфія выдадзеная ажно ў 1969 годзе. Пяцьдзясят старонак “кішэннага” фармату пераказваюць культурна-асветніцкія выданні, адзначаючы памятныя даты лёсу кампазітара. Калі не стварыць грунтоўнай і прафесійнай сучаснай біяграфічнай крыніцы, беларусы ўрэшце будуць думаць, што музыка іх гімна — народная.

Увогуле, паходжанне яе з народных песенных крыніц не падлягае сумненню: кампазітар Несцер Сакалоўскі сфарміраваўся непасрэдна каля іх і дзеля іх захавання. Усё яго жыццё музычная творчасць спалучалася з дзейнасцю нястомнага фалькларыста — збіральніка і апрацоўшчыка народнай песеннай спадчыны, а таксама з працай кіраўніка творчых калектываў, малых і буйных, самадзейных і прафесійных, але часцей за ўсё створаных выхадцамі з самай непасрэднай гушчы народа. З народа паходзіў ён сам. Звесткі са згаданай біяграфіі, падрыхтаванай музыказнаўцам Ізідорам Нісневічам, даюць шмат прасторы для зацікаўленага ўяўлення — абы толькі з-за лаканізму і нешматлікасці фактаў яно не пераходзіла ў міфатворчасць.Читать далее…

А. В. Володкович

Белорусская хоровая музыка 1960-1980 годов

Хоровое творчество не является магистральной линией в белорусской музыке 60—80-х гг., но тем не менее находится в сфере внимания большинства белорусских композиторов. В хоровой музыке, как и в крупных жанрах, происходят активные процессы обновления. Особеннно интенсивно работают в этой области А. Богатырев, И. Лученок, А. Мдивани, Л. Захлевный, Л. Шлег.

Широко образное содержание, круг тем и сюжетов хорового творчества. Это темы Родины, героического подвига, военно-патриотическая тематика. Композиторов интересует также любовная лирика, образы природы, фольклорная образность.

Поэтические источники белорусских хоровых сочинений разнообразны. Белорусских композиторов привлекает поэзия А. Пушкина, М Лермонтова. Ф. Тютчева, А. Фета, А. Блока, С. Есенина, В. Брюсова, К. Бальмонта. Однако наибольший композиторский интерес вызывают белорусские авторы. Среди них и классики: Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, и современные белорусские поэты: М. Танк, П. Бровка, А. Ставер, Н. Алтухов, А. Русак, Г. Бородулин, Г. Буравкин, П. Панченко, Ф. Жичка, В. Коризна и др. Целый пласт белорусской хоровой музыки связан с народными текстами. Это — характерная тенденция в вокальной музыке, особенно 70—80-х гг., отражающая интенсивные процессы поиска путей обновления жанров и связанная со стремлением найти в национальных народных текстах новый стимул для создания контрастных и глубоко почвенных сочинений.Читать далее…

По версии портала Interkultur

Международные рейтинги лучших хоров мира (MUSICA MUNDI)
(на сентябрь 2010 года)

Детские и молодежные хоры

Stellenberg Girls Choir
Дирижер: Andr? van der Merwe (ЮАР)
Поз. MMWRL* Хор Дирижер Страна Баллы
1 7 Stellenberg Girls Choir Andr? van der Merwe ЮАР 1113
2 11 Magnificat Gyermekkar (Будапешт) Val?ria Szebell?di Венгрия 1093
3 29 Gyeong Ju YWCA Children’s Choir In Ju Kim Республика Корея 1035
4 33 Cantamus Girls’ Choir Pamela Cook Великобритания 1028
5 36 Okazaki High School Choir Satoko Kondo & Hiroyuki Kusumi Япония 1025
6 40 Diocesan Boys’ School Choir Ronnie Kay-yen Cheng Китай / Гонконг 1010
7 54 Lam Woo Memorial Secondary School Siu-Mei Lee Китай 992
8 72 Diocesan Girls’ School Choir Ching Yee Jenny Wong Китай / Гонконг 983
9 73 Anderson Junior College Choir Nelson Kwei Сингапур 981
10 76 Kod?ly Iskola Miraculum Gyermekkara L?szl? Dur?nyik Венгрия 978

Читать далее…