Twitter-лента

Стравинский - Свадебка [1985]

Стравинский И.Ф. Свадебка: Русские хореографические сцены с пением и музыкой. Для певцов-солистов, смешанного хора и камерного ансамбля. Партитура. Москва, 1985. — 182 с. Stravinsky, Igor. The wedding: Russian choreographic scenes with singing and music. For solo singers, mixed choir and chamber ensemble. Score. Moscow, 1985 […]

Галоўны хор Несцера Сакалоўскага

Таццяна СТУДЗЕНКА (Літаратура і мастацтва. № 45 9 лістапада 2012 г.)

9 лістапада спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння Несцера Сакалоўскага — аўтара музыкі Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Чым больш часу праходзіць з даты яго смерці ў 1950 годзе, тым больш легендарнай здаецца постаць кампазітара.

Адзіная прысвечаная яму манаграфія выдадзеная ажно ў 1969 годзе. Пяцьдзясят старонак “кішэннага” фармату пераказваюць культурна-асветніцкія выданні, адзначаючы памятныя даты лёсу кампазітара. Калі не стварыць грунтоўнай і прафесійнай сучаснай біяграфічнай крыніцы, беларусы ўрэшце будуць думаць, што музыка іх гімна — народная.

Увогуле, паходжанне яе з народных песенных крыніц не падлягае сумненню: кампазітар Несцер Сакалоўскі сфарміраваўся непасрэдна каля іх і дзеля іх захавання. Усё […]

Библиотека студента-хормейстера - Выпуск 11 [1974]

Библиотека студента-хормейстера. — Выпуск 11. — Хоры зарубежных композиторов XIX-XXвв. — без сопровождения и в сопровождении фортепиано. — сост. И. Журавленко. М: «Музыка», 1974 г. […]

Бортнянский - 35 концертов для хора [1995]

Дм. Бортнянский

Бортнянский, Д. 35 концертов для хора без сопровождения. Редакция П.И. Чайковского. — Москва: Музыка, 1995

Бартнянскі, Д. 35 канцертаў для хору без суправаджэння. Рэдакцыя П.І. Чайкоўскага. — Масква: Музыка, 1995

Bortnyansky Dm. 35 Concertos for mixed choir a’ capella. Edition by P. Tchaikowsky. Moscow, 1995

В основу сборника положено первое издание 35 концертов Д.С. Бортнянского для четырехголосного хора в редакции П.И. Чайковского. Эта редакция — хоровая партитура с дирекционом — была выполнена по заказу П.И. Юргенсона в 1881 году и в течение следующего года опубликована в полном собрании духовно-музыкальных сочинений Д.С. Бортнянского.

Крынічка - беларускія народныя песні для дзяцей [1989]

Обложка

Крынічка. Беларускія народныя песні для дзяцей / укл. Л. В. Кузьмічова, В. Р. Вячорка. — Мінск: Беларусь, 1989. — 48 с. Родничок (Крыничка). Белорусские народные песни для детей / сост. Л. В. Кузьмичева, В. Г. Вечорка. — Минск: Беларусь, 1989. — 48 с. Fontanelle. Belarusian folk songs for children. Minsk, 1989 […]