Библиотека (страница 2)

Отсканированные книги, журналы, статьи

Стравинский И.Ф. Свадебка: Русские хореографические сцены с пением и музыкой. Для певцов-солистов, смешанного хора и камерного ансамбля. Партитура. Москва, 1985. — 182 с.

Stravinsky, Igor. The wedding: Russian choreographic scenes with singing and music. For solo singers, mixed choir and chamber ensemble. Score. Moscow, 1985Читать далее…

Таццяна СТУДЗЕНКА (Літаратура і мастацтва. № 45 9 лістапада 2012 г.)

9 лістапада спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння Несцера Сакалоўскага — аўтара музыкі Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Чым больш часу праходзіць з даты яго смерці ў 1950 годзе, тым больш легендарнай здаецца постаць кампазітара.

Sakalouski(sm)Адзіная прысвечаная яму манаграфія выдадзеная ажно ў 1969 годзе. Пяцьдзясят старонак “кішэннага” фармату пераказваюць культурна-асветніцкія выданні, адзначаючы памятныя даты лёсу кампазітара. Калі не стварыць грунтоўнай і прафесійнай сучаснай біяграфічнай крыніцы, беларусы ўрэшце будуць думаць, што музыка іх гімна — народная.

Увогуле, паходжанне яе з народных песенных крыніц не падлягае сумненню: кампазітар Несцер Сакалоўскі сфарміраваўся непасрэдна каля іх і дзеля іх захавання. Усё яго жыццё музычная творчасць спалучалася з дзейнасцю нястомнага фалькларыста — збіральніка і апрацоўшчыка народнай песеннай спадчыны, а таксама з працай кіраўніка творчых калектываў, малых і буйных, самадзейных і прафесійных, але часцей за ўсё створаных выхадцамі з самай непасрэднай гушчы народа. З народа паходзіў ён сам. Звесткі са згаданай біяграфіі, падрыхтаванай музыказнаўцам Ізідорам Нісневічам, даюць шмат прасторы для зацікаўленага ўяўлення — абы толькі з-за лаканізму і нешматлікасці фактаў яно не пераходзіла ў міфатворчасць.Читать далее…

Библиотека студента-хормейстера. — Выпуск 11. — Хоры зарубежных композиторов XIX-XXвв. — без сопровождения и в сопровождении фортепиано. — сост. И. Журавленко. М: «Музыка», 1974 г.

Содержание:

К. Проснак. Буря морская. Перевод с польского М. Павловой.
Б. Бриттен. Хор рыбаков из оперы «Питер Граймс». Перевод с английского М. Павловой
Э. Григ. Как ты прекрасна. Слова А. Брурсона, русский текст М. Павловой
И. Брамс. Смелое сердце. Слова В. Гете, перевод с немецкого М. Павловой
Д. Верди. Pater Noster (Padre nostro)
Д. Мийо. Барба Гарибо. Слова А. Люнеля, перевод с французского М. Павловой
К. Орф. In taberna quando sumus… Из кантаты «Кармина Бурана»Читать далее…

Дм. БортнянскийБортнянский, Д. 35 концертов для хора без сопровождения. Редакция П.И. Чайковского. — Москва: Музыка, 1995

Бартнянскі, Д. 35 канцертаў для хору без суправаджэння. Рэдакцыя П.І. Чайкоўскага. — Масква: Музыка, 1995

Bortnyansky Dm. 35 Concertos for mixed choir a’ capella. Edition by P. Tchaikowsky. Moscow, 1995

В основу сборника положено первое издание 35 концертов Д.С. Бортнянского для четырехголосного хора в редакции П.И. Чайковского. Эта редакция — хоровая партитура с дирекционом — была выполнена по заказу П.И. Юргенсона в 1881 году и в течение следующего года опубликована в полном собрании духовно-музыкальных сочинений Д.С. Бортнянского.
Читать далее…

ОбложкаКрынічка. Беларускія народныя песні для дзяцей / укл. Л. В. Кузьмічова, В. Р. Вячорка. — Мінск: Беларусь, 1989. — 48 с.

Родничок (Крыничка). Белорусские народные песни для детей / сост. Л. В. Кузьмичева, В. Г. Вечорка. — Минск: Беларусь, 1989. — 48 с.

Fontanelle. Belarusian folk songs for children. Minsk, 1989

Зборнік «Крынічка» складаецца з трох асноўных раздзелаў, прысвечаных слуханню музыкі, спевам, рытміцы і практычным метадычным указанням.

Характэрна для гэтага зборніка тое, што ён састаўлены толькі з беларускіх народных песень і танцаў у апрацоўцы беларускіх кампазітараў А. Рашчынскага, А. Залётнева, В. Кузняцова, В. Сярых і іншых.

Читать далее…